groepsbespreking na een dag 'zwoegen

schilderen op doek van 100 x 100' naar aanleiding van een thema